Užrašų knygutės (175 x250mm) B5 formato 

Yra viena prekė